Site Overlay

Nagyböjt 2. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2022. március 13-tól március 20-ig

Vasárnap 03.13     NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA – lila                                   II. hét       Ho 59, ÉE 533, 535, 140, 70
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. Schweighardt Mártonért halálának évfordulója alkalmából HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise – szentkenet kiszolgáltatása., int. +Pánczél Józsefért temetése 03.01-én volt, és +szüleiért OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT, gyóntat Fejes Csaba prefektus úr
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG, gyóntat Dr. Csépányi Gábor spirituális úr
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Sándor, Julianna és Imre lelki üdvéért, valamint +családtagokért Dr. Kovács Zoltán rektor úr
          Csákberény 9.30 Énekes mise int. Dr. Csépányi Gábor spirituális úr
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Fejes Csaba prefektus úr
          Csókakő 11.00 Énekes mise – szentkenet kiszolgáltatása, int. Dr. Csépányi Gábor spirituális úr
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Fejes Csaba prefektus úr
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Dr. Kovács Zoltán rektor úr, gyóntat HJ
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. A Szentatyáér,t pápává választásának 9. évfordulóján OA
Hétfő 03.14            Köznap         
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 10.00 Kovács Levente keresztelése OA
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Zahola Józsefért halála évfordulójára, Zahola és Wachtler család élő és +tagjaiért OA
Kedd 03.15            Köznap         
          Bodajk 9.30 Csendes mise, int. Hazánkért, békéért MT
Szerda 03.16         Köznap                   
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Magnus Weidig lelki üdvéért HJ
Csütörtök 03.17    Köznap                   
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 03.18         Köznap
          Csákberény 15.00 +Kovács József énekes temetése OA
          Csákberény 15.00 Harangozás +Kovács József temetésére
          Bodajk 17.30 Keresztút, 18.00 Énekes mise, int. +Márk Lászlóért halálának 1. évfordulóján MT
          Magyaralmás 17.30 Keresztút, 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 03.19      Köznap                 
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HJ
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Török Sándor édesapáért és elhunyt szülőkért MT prédikál Arany Ferenc diakónus
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 03.20     NAGYBÖJT III. VASÁRNAPJA – lila                                    III. hét      Ho 229, ÉE 538, 540, 135, 71
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Szülőkért, Jánosért és Erzsébetért és +gyermekeikért OA
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Szülőkért, +fiukért és +unokájukért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. István és Hajnalka szülőkért, nagyszülőkért, +15. évf., Elhunyt és élő családtagokért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Kovács József lelki üdvéért, temetése 2022. 03. 18-án volt MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ

 

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Nagyböjt 2. vasárnapja – 2022. március 13.

 

„A felhőből szózat hallatszott: ’Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!’”

Lk 9,35

Március 14-én, hétfő este fél 8 órától ünnepi zenei koncertet tartunk a bodajki plébánia emeleti szalon termében Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész csembalójátékával. A koncert után megtekinthetőek a magyar koronázási ékszerek másolatai. A belépés díjtalan, adományokat a kegyhely fenntartására köszönettel fogadunk. Szeretettel várunk Mindenkit!

Március 14-én közös kirándulásra, túrára hívjuk mindazokat, akik szeretnének találkozni a jó Istennel a természeten keresztül. Indulás hétfőn reggel 9 órakor bakonykúti templomtól, várható érkezés a délutáni órákban az indulás helyére. A túra során a Bakony legvadregényesebb szurdokát a Burok-völgyet járjuk be. Kérjük élelemről, mindenki maga gondoskodjék. (A túra közepes nehézségű lesz.)

A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján (mai vasárnap) tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Jövő vasárnap Szent Józsefhez kötődően a liturgiák végén megáldjuk az édesapákat.

 

Bodajk

A templombejáratnál a két ajtó közötti területen felcímkézett perselyben gyűjtünk a háború menekültjeinek pénzadományt. Az összegyűlt összegeket, személyesen juttatjuk el a szükséget szenvedők ellátására. Köszönjük adakozásukat! Eddig több mint 250.000.- Ft adomány gyűlt össze, amit már továbbítottunk is a szükséget szenvedők megsegítésére.

Jövő szombaton az esti szentmisében Arany Ferenc diakónus atyát kértük fel nagyböjti lelkigyakorlatos beszédre, különösen is készülve az idei pappá szentelésére és újmiséjére.

Márciustól nagyböjt péntekjein, a fél 6 órakor kezdődő keresztút után a szentmisét a kálvária kápolnában imádkozzuk. Szeretettel várunk Mindenkit!

Március 15-én délelőtt fél 10 órakor lesz szentmise a kegytemplomban, melyen különösen is imádkozunk a békéért és hazánkért.

Március 15-én este fél 8 órakor rövid testületi ülésre hívjuk a képviselőtestületi tagokat a plébániára.

 

Közös programok

Dátum Időpont Helyszín Esemény
Március
13. v. 17.00 Bodajk – Segítő Szűz Mária kegytemplom Fatimai engesztelés
14. h. 9.00 Bakonykúti Ifjúsági kirándulás, családos túra Burok-völgy
19.30 Bodajk plébánia – emeleti szalon Csembaló koncert
15. k 19.30 Bodajk plébánia Képviselő-testületi ülés
20. v.   Templomainkban Édesapák megáldás
16.00 Bodajk Elsőáldozók felkészülése – I. Bűnbánat

 

Liturgikus elmélkedés

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo 51, 3-4. 8: PL 54, 310-311. 313)

A törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett

 

    Az Úr feltárja dicsőségét a választott tanúk előtt: testét, mely éppen olyan test, mint a miénk, oly tündöklő fényességbe öltözteti, hogy arca ragyog, mint a nap, ruházata pedig szikrázóan fehér, mint a hó. Színeváltozásával elsősorban azt akarta, hogy tanítványai szívében ne verhessen gyökeret a botránkozás a keresztje miatt; és az a megaláztatás, amelyet szenvedésével együtt önként vállalt, meg ne zavarja hitükben azokat, akik előtt feltárta az elrejtett méltóság nagyságát. Másodszor, de nem kisebb gondoskodással az Egyház reménységét alapozta meg: ismerje fel Krisztus egész teste, hogy milyen változás vár rá, a tagok pedig remélhessék, hogy ugyanabból a dicsőségből részesednek, amely már a főt körülragyogta. Erről beszél az Úr, amikor dicsőséges eljöveteléről jövendöl: Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában (Mt 13, 43). Ugyanerről tanúskodik Szent Pál apostol is: Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők, véleményem szerint, az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk (Róm 8, 18). … Hirdetésében megegyezik az Ó- és Újszövetség hangja, és az evangélium tanításával versengve szólnak az ősi kor hírnökei. Mind a két szövetség lapjai egymást erősítik. Akit titkok fátyolába burkoltan ígértek meg az ószövetségi előképek, azt a jelen dicsőség nyilvánvaló, szemmel látható ragyogása mutatja be; igen, a törvényt Mózes közvetítette, mondja Szent János, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk (Jn 1, 17). Benne teljesült be a prófétai előképek ígérete és a törvény előírásainak célja; jelenlétével igazolja a prófétákat, kegyelmével teljesíthetővé teszi a parancsolatokat. A szent evangélium hirdetése szilárdítsa meg tehát mindnyájatok hitét, és senki se szégyellje többé Krisztus keresztjét, mert ezzel váltotta meg a világot. Ezért senki se féljen, ha szenvednie kell az igazságért, és senki se kételkedjék az ígéretek teljesítésében, mert az a dolgok rendje, hogy a munka után következik a pihenés, s a halál kapuján át vezet az út az életbe. Hiszen ő elvállalta szegényes létünk minden nyomorúságát, és így az ő erejével majd mi is legyőzzük azt, amit ő legyőzött, és elnyerjük azt, amit ígért, csak tartsunk ki az ő megvallásában és szeretetében.  Mert akár parancsok teljesítéséről, akár megpróbáltatások elviseléséről van szó, mindig csendüljön meg a fülünkben az említett szózat, az Atya szava: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok (Mt 17, 5).

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Scroll Up